Cách để Tạo màu cam

Cam là màu bậc hai được pha từ sự kết hợp giữa màu đỏ và vàng, nhưng việc sử dụng lượng màu khác nhau sẽ tạo ra sự khác biệt về tông màu. Sau khi hiểu lý thuyết cơ bản về màu sắc, bạn có thể áp dụng nguyên tắc này vào nhiều phương pháp,...

Leave a Reply

Your email address will not be published