Chuyển đổi Độ F sang Độ C

Máy tính chuyển đổi Độ F sang Độ C (ºF sang ºC) để chuyển đổi Nhiệt độ với các bảng và công thức bổ sung.

chuyển đổi Độ f sang Độ ctải xuống ứng dụng android của chúng tôi

Độ c sang Độ f (hoán đổi đơn vị)

Bạn đang xem: Chuyển đổi Độ F sang Độ C

Định dạng

Độ chính xác

Xem thêm: Hướng dẫn cách dùng sữa rửa mặt sạch sâu, hiệu quả

lưu ý: kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn ‘số thập phân’ từ các tùy chọn bên trên kết quả.

lưu ý: game thủ có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn ‘số thập phân’ từ tùy chọn bên trên kết quả.

hiển thị công thức

hiển thị đang hoạt động hiển thị kết quả theo định dạng số mũ thêm thông tin: Độ f thêm thông tin: Độ c

Độ f

fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học, với điểm đóng băng của nước là 32 độ f (°f) và điểm sôi là 212 °f (ở áp suất khí quyển tiêu chuẩn). mức này khiến điểm sôi và điểm đóng băng của nước chênh lệch nhau chính xác 180 độ. vì vậy, một độ trên thang fahrenheit là 1/180 khoảng nhiệt độ từ điểm đóng băng đến điểm sôi của nước. giá trị không tuyệt đối được xác định là -459,67°f.

chênh lệch nhiệt độ 1°f tương đương với chênh lệch nhiệt độ 0,556°c.

Xem thêm: Tạm biệt vết thâm mụn, trị thâm mụn trong 7 ngày

chuyển đổi Độ f sang Độ c

Độ c

mặc dù ban đầu thang độ c được xác định bởi điểm đông của nước (và sau này là điểm tan chảy của đá), nhưng thang độ c giờ chính thức là một thang được suy ra, được xác định có liên quan đến thang nhiệt độ kelvin.

giá trị 0 trên thang độ c (0 ° c) nay được xác định là tương đương với 273,15 k, với độ chệnh lệch nhiệt độ của 1 ° c tương đương với độ chệnh lệch của 1 k, có nghĩa là kích thước đơn vị trong từng thang là như nhau. Điều này có nghĩa là 100 ° c, trước đây được xác định là điểm sôi của nước, nay được xác định là tương đương với 373,15 k.

thang đo độ c là một hệ chia khoảng, không phải là hệ tỷ lệ, có nghĩa là thang đo độ c theo một thang tương đối chứ không phải tuyệt đối. có thể thấy được điều nà

bảng Độ f sang Độ c

Độ f Độ c
0 -17.78
1 -17.22
2 -16.67
3 -16.11
4 -15.56
5 -15.00
6 -14.44
7 -13.89
8 -13.33
9 -12.78
10 -12.22
11 -11.67
12 -11.11
13 -10.56
14 -10.00
15 -9.44
16 -8.89
17 -8.33
18 -7.78
19 -7.22
Độ f Độ c
20 -6.67
21 -6.11
22 -5.56
23 -5.00
24 -4.44
25 -3.89
26 -3.33
27 -2.78
28 -2.22
29 -1.67
30 -1.11
31 -0.56
32 0.00
33 0.56
34 1.11
35 1.67
36 2.22
37 2.78
38 3.33
39 3.89
Độ f Độ c
40 4.44
41 5.00
42 5.56
43 6.11
44 6.67
45 7.22
46 7.78
47 8.33
48 8.89
49 9.44
50 10.00
51 10.56
52 11.11
53 11.67
54 12.22
55 12.78
56 13.33
57 13.89
58 14.44
59 15.00

Nguồn: https://chamdablog.com
Danh mục: Kiến Thức

Leave a Reply

Your email address will not be published